Sistem ini hanya boleh diakses oleh warga kerja Pusat Pungutan Zakat-MAIWP sahaja.